Nasze Produkty - Elementy meblowe

Elementy meblowe stanowią dużą część produkcji Wydziału Meblowego. Podstawą produkcji starszej części Wydziału były, od początku jego istnienia, wkłady do łóżek, produkowane głównie dla IKEA. Osiągnięcie ich należytej jakości oraz niezbędnej z ekonomicznego punktu widzenia wydajności i efektywności produkcji wymaga zaangażowania w produkcję najnowocześniejszych maszyn i technologii. Poza wkładami Wydział Meblowy produkuje również gotowe ramy do łóżek z przeznaczeniem do fabryk mebli. Złożoność produktu i jego cyklu produkcyjnego wymaga również stosowania wysokowydajnych, precyzyjnych maszyn.


Aktualności


Copyright by abwood.pl © 2011
ABWood Sp. z o.o. 76-100 Sławno Koszalińska 64 POLAND Tel.: +48 59 810 30 64, +48 59 810 35 38, +48 59 810 41 17 Kom. +48 728331000 Fax: +48 59 810 39 94, +48 59 810-72-68 Email: biuro@abwood.pl