O Firmie

Na 34-hektarowej powierzchni zlokalizowanych jest kilkadziesiąt obiektów produkcyjnych i pomocniczych fabryki podzielonych na kilka wydziałów. Wydziaó Tartaczny dysponuje zmechanizowaną skomputeryzowaną linią manipulacji i sortowania drewna, dwiema liniami przetarcia drewna tartacznego i sortownią ze sztaplarnią i pakietownią desek oraz suszarnię drewna, która pozwala na wysuszenie 8 000 m3 tarcicy miesięcznie. Bezobsługowa kotłownia o mocy 14 MW spala wyłącznie biomasą powstającą jako odpad przy przerobie drewna.
Wydział Meblowy to kilka dużych nowych lub zmodernizowanych hal, gdzie na wydajnych nowoczesnych maszynach produkujemy zarówno meble jak i elementy meblarskie z litego drewna, wyroby programu ogrodowego, jak i płytę klejoną oraz palety EUR. Całość odpadów z przerobu drewna jest cennym produktem do wytwarzania nowoczesnego, ekologicznego paliwa, jakim jest brykiet drzewny.
Dużym potencjałem dysponuje Wydział Mechaniczny, który zabezpiecza właściwe utrzymanie i eksploatację całego parku maszynowego i infrastruktury, wykonuje prace remontowe , przygotowuje narzędzia, a nawet produkuje jednostkowe urządzenia i maszyny na nasze potrzeby.
Dział Jakości czuwa nad funkcjonowaniem systemu jakości i kontrolą końcową produktów. Posiadamy ważny certyfikat FSC® Chain-of-Custody. Przecieramy wyłącznie surowiec drzewny certyfikowany, który kupujemy w organizacji Lasy Państwowe. Stworzyliśmy dobre warunki pracy i socjalne dla naszej pięćsetosobowej załogi. Część naszego biurowca przebudowaliśmy na pomieszczenia hotelowe, w których kwaterujemy w bardzo dobrych warunkach potrzebnych nam pracowników, zwłaszcza absolwentów wyższych uczelni.
Podejmujemy liczne działania - i przeznaczamy na ten cel znaczne środki finansowe - w celu zmniejszenia i tak bardzo już ograniczonego ujemnego oddziaływania na środowisko. Zakład dysponuje znacznymi powierzchniami magazynowymi i rampę kolejową dla odbioru dostaw i wysyłki produktów. Ciągła poprawa jakości i efektywności naszej pracy, duże nakłady inwestycyjne na rozwój i wdrażanie nowych produktów ( w ostatnich latach przeznaczyliśmy na nowe inwestycje 40 milionów złotych, a mamy dalsze plany rozwoju i źródła ich finansowania ) stwarzają dobre warunki dla szybkich karier młodych, zdolnych i wykształconych pracowników , na których opieramy przyszłość naszej firmy.


Aktualności


Copyright by abwood.pl © 2011
ABWood Sp. z o.o. 76-100 Sławno Koszalińska 64 POLAND Tel.: +48 59 810 30 64, +48 59 810 35 38, +48 59 810 41 17 Kom. +48 728331000 Fax: +48 59 810 39 94, +48 59 810-72-68 Email: biuro@abwood.pl