Galeria

Historia

Zakład został wybudowany od podstaw w latach 1974 - 76 jako sztandarowy zakład polskiego przemysłu drzewnego. Zajmuje ponad 34 ha. Pod nazwą Sławieńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "Sławodrzew" istniał do 1992r. Z pierwotnego planu obejmującego budowę całego kombinatu przemysłowego zrealizowano jedynie część tartaczną (bez dalszego przerobu drewna). Inwestycja objęła tartak w technologii szwedzkiej firmy Soderhamn wraz z linią manipulacyjno - sortowniczą drewna, sztaplarnią, suszarniami tunelowymi, pakietownią i wiatami magazynowymi. Zainstalowano też linię do przetarcia drewna średniowymiarowego typu Canter, opartą o rębarkę tarczową i traki tarczowe. W połowie lat 80-tych przecierano rocznie blisko 250 tys m3 drewna okrągłego, a zatrudnienie wynosiło 600 pracowników. "Sławodrzew" był wówczas najnowocześniejszym i największym polskim tartakiem.
Podstawowym produktem zakładu była tarcica, która w niewielkiej części była przetwarzana na deski podłogowe i boazerię. Mimo przekształcenia SPPD w 1992r w Spółkę "Sławodrzew" tartak nie mógł utrzymać minimalnej rentowności w warunkach transformacji polskiej gospodarki z państwowej, centralnie planowanej, na rynkową. W 1998r. firma została zakupiona przez Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego KPPD w Szczecinku i Spółkę Poltarex w Lęborku. Brak restrukturyzacji i poprawy efektywności ekonomicznej działalności były przyczyną niepowodzenia tego przedsięwzięcia i ogłoszenia upadłości w 2001 roku.
W 2002r. firma została zakupiona przez polskich inwestorów i przekształcona w Spółkę "Sławodrzew 3". Po zmianach akcjonariatu w 2004r. przekształcono Sławodrzew 3 w ABWood Sp. z o.o. Nowa strategia przyjęta przez akcjonariuszy Spółki w sytuacji dużych problemów z zaopatrzeniem firmy w drewno okrągłe polegała na głębokiej modernizacji zakładu w kierunku jak najgłębszego przerobu tarcicy w produkty finalne, sprzedawane w dużych sieciach handlowych o globalnym zasięgu. Po uruchomieniu tartaku w lutym 2003r., w maju 2003r. uruchomiono produkcję na Wydziale Obróbki Drewna. Wydział rozpoczął działalność od produkcji wkładów do łóżek dla IKEA.
W latach 2004-2005 zakład został wyposażony w suszarnie komorowe o łącznej pojemności 1750m3 tarcicy, co z posiadanymi suszarniami tunelowymi dało łączną pojemność 3000m3.
Zakład, oprócz tartaku, posiada trzy hale produkcyjne wyposażone w maszyny do produkcji mebli z drewna litego. Posiadane maszyny i urządzenia są najnowocześniejszymi maszynami renomowanych firm, pozwalającymi na wydajną i bezpieczną pracę. Możliwości produkcyjne tartaku wynoszą ok. 160 tyś m3 drewna okrągłego rocznie.
Na początku 2006r. została oddana do użytku nowa hala produkcyjna o powierzchni 6000m2. Na hali realizowana jest produkcja mebli i komponentów. Również w 2006 r. została uruchomiona nowa kotłownia opalana odpadami drzewnymi. Moc całkowita kotłowni wynosi 14MW.
Z początkiem 2010 roku uruchomiona została hala produkcyjna WM5, gdzie produkowane są wyroby lakierowane. Oprócz maszyn do obróbki drewna hala wyposażona jest w nowoczesne linie lakiernicze UV i natryskową.
Dzisiaj ABWood jest największym zakładem przemysłowym w powiecie sławieńskim, zatrudnia ponad 500 pracowników, produkuje i sprzedaje na całym świecie dziesiątki tysięcy stołów, łóżek i wiele innych produktów. Można powiedzieć że blisko 40 letnia historia zakładu to jeden z wielu przykładów rozwoju i osiągnięć polskiej branży drzewnej i meblowej, która pokonała wieloletnie opóźnienia i dzisiaj śmiało konkuruje ze wszystkimi na świecie.


Aktualności


Copyright by abwood.pl © 2011
ABWood Sp. z o.o. 76-100 Sławno Koszalińska 64 POLAND Tel.: +48 59 810 30 64, +48 59 810 35 38, +48 59 810 41 17 Kom. +48 728331000 Fax: +48 59 810 39 94, +48 59 810-72-68 Email: biuro@abwood.pl