Nasze Produkty - Inne odpady drzewne

Trocina powstała w procesie przetarcia wykorzystywana jest jako paliwo do kotłowni zaopatrującej zakład w energię cieplną. Odpady drzewne Wydziału Tartacznego rozdrabniane są na zrębkę papierniczą, wysoko cenioną przez zakłady celulozowe ze względu na jej jakość i frakcję. Właściwą strukturę frakcyjną zrębki i brak zanieczyszczeń gwarantuje specjalnie dobrany układ wibrujących sit sortujących. Kora drzewna pozyskiwana na korowarkach przed przetarciem jest ceniona przez firmy specjalizujące się w zaopatrywaniu marketów, sklepów i przedsiębiorstw ogrodniczych. Zaletą naszej kory jest brak zanieczyszczeń w postaci trocin oraz pasm łyka, co zawdzięczamy zarówno technologii korowania, jak i odprowadzenia kory.


Aktualności


Copyright by abwood.pl © 2011
ABWood Sp. z o.o. 76-100 Sławno Koszalińska 64 POLAND Tel.: +48 59 810 30 64, +48 59 810 35 38, +48 59 810 41 17 Kom. +48 728331000 Fax: +48 59 810 39 94, +48 59 810-72-68 Email: biuro@abwood.pl