Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka ABWood sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie przy ulicy Koszalińskiej 64, NIP: 4990392123, która zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS: 0000135184.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iodo@abwood.pl, a także pisemnie na adres siedziby spółki.

3. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celach rekrutacyjnych na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z Kodeksu Pracy, a także na podstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO.

4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/pana zgody przed jej wycofaniem.

5. Przysługuje Pani/Panu w każdej chwili prawo do żądania od Administratora udzielenia dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W przypadku niewybrania Pani/Pana kandydatury na dane stanowisko Pani/Pana dane osobowe przekazane w związku z procesem rekrutacji zostaną usunięte w terminie miesiąca po jego zakończeniu.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla procesu rekrutacji.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również formie profilowania.Aktualności


Copyright by abwood.pl © 2011
ABWood Sp. z o.o. 76-100 Sławno Koszalińska 64 POLAND Tel.: +48 59 810 30 64, +48 59 810 35 38, +48 59 810 41 17 Kom. +48 728331000 Fax: +48 59 810 39 94, +48 59 810-72-68 Email: biuro@abwood.pl