Kontakt - Dane teleadresowe

ABWood Sp. z o.o.
Koszalińska 64 POLAND 76-100 Sławno

NIP: 499-039-31-23
REGON: 331362020

tel.: +48 59 810 30 64
tel.: +48 59 810 35 38
tel.: +48 59 810 41 17
kom.: +48 728331000
fax: +48 59 810 39 94
fax: +48 59 810-72-68

www.abwood.pl
biuro@abwood.pl

Spółka zarejestrowana pod nr. KRS 0000135184
w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, gdzie jest przechowywana dokumentacja spółki.
Kapitał zakładowy wynosi 2 100 000 zł.
Rachunek bankowy:
16 1020 5226 0000 6902 0585 9022Aktualności


Copyright by abwood.pl © 2011
ABWood Sp. z o.o. 76-100 Sławno Koszalińska 64 POLAND Tel.: +48 59 810 30 64, +48 59 810 35 38, +48 59 810 41 17 Kom. +48 728331000 Fax: +48 59 810 39 94, +48 59 810-72-68 Email: biuro@abwood.pl