ABWood Sp.z.o.o.

Firma
ABWood Sp.z.o.o.
poszukuje pracownika na stanowisko
Pracownik produkcji

Oferujemy:


 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, cały etat,
 • • jasno określony system wynagradzania,
 • • kompleksowe wdrożenie na w/w stanowisko,
 • • dopilnowanie niezbędnych formalności związanych z zatrudnieniem,
 • • niezbędne narzędzia pracy,
 • • możliwość rozwoju i udziału w rekrutacjach wewnętrznych,
 • • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej.


Zadania i obowiązki:


 • • obróbka drewna,
 • • układanie, sortowanie, pakowanie produktów,
 • • pomoc przy obsłudze maszyn i urządzeń,
 • • kontrola jakościowa półfabrykatów i wyrobu gotowego,
 • • dbałość o stan maszyn i urządzeń,
 • • utrzymanie ładu i porządku na miejscu pracy, odpowiedzialność za powierzone mienie,
 • • prace porządkowe,
 • • informowanie przełożonego o występujących nieprawidłowościach,
 • • proponowanie rozwiązań usprawniających pracę.

Oczekiwania:


 • • wysokie poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, nastawienie na cel,
 • • skrupulatność i rzetelność w realizacji zadań,
 • • umiejętność efektywnej współpracy w zespole,
 • • mile widziane uprawnienia na wózki widłowe,
 • • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Kontakt:

Jeśli jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą, przyjedź do nas do fabryki w Sławnie lub prześlij swoje CV na adres: rekrutacja[at]abwood.pl z nazwą stanowiska w tytule maila, lub zadzwoń tel. (59) 810-30-64, wew. 306.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.Czynność przetwarzania: Rekrutacja.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy iż:

a) administratorem danych osobowych jest ABWood Sp. z o.o., Koszalińska 64, (76-100) Sławno. Dane kontaktowe: ABWood Sp. z o.o., Koszalińska 64, (76-100) Sławno, tel. +48 59 810 30 64, e-mail: biuro[at]abwood.pl

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail:iodo[at]abwood.pl, adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, ABWood Sp. z o.o., Koszalińska 64, (76-100) Sławno.

c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.

d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, w sytuacji gdy wyrażono zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 5 lat od jej udzielenia.

g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i) podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w przedsiębiorstwie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.
Aktualności


Copyright by abwood.pl © 2011
ABWood Sp. z o.o. 76-100 Sławno Koszalińska 64 POLAND Tel.: +48 59 810 30 64, +48 59 810 35 38, +48 59 810 41 17 Kom. +48 728331000 Fax: +48 59 810 39 94, +48 59 810-72-68 Email: biuro@abwood.pl